Kontakt: (011) 6791-575

Vaša korpa: 0,00 RSD.

Nema proizvoda u vašoj korpi.

Ukupno: 0,00 RSD.

VRSTE VENTILATORA
Pri projektovanju sistema ventilacije projektantu stoje na raspolaganju razni tipovi ventilatora i izbor zavisi od vrste instalacije. Po tipu ventilatori se dele na:
• Aksijalne
• Centrifugalne
• Aksijalno-radijalne

AKSIJALNI VENTILATORI

Aksijalni ventilatori, koji se sastoje od kompleta fiksnih lopatica , usisavaju vazduh sa zadnje strane a potiskuje ga napred, u pravcu vratila motora i paralelno sa svojom osom.
Svaki ventilator se klasifikuje prema broju lopatica i njihovom nagibu. Pošto su ovo srednjepritisni/niskopritisni ventilatori obično se ne upotrebljavaju u sistemima sa dugom kanalskom mrežom. Oni su najpogodniji za izbacivanje vazduha direktno u spoljnu sredinu. Srednjepritisni aksijalni ventilatori (serije MP i MPC) mogu se povezati na kraće kanale i filtere.

 

CENTRIFUGALNI  VENTILATORI

Ovi ventilatori se u suštini sastoje od dva dela: radnog kola (rotora) i oblikovanog kućišta. Vazduh se usisava paralelno sa osom ventilatora, a potiskuje upravno na osu . Radne karakteristike određenog ventilatora zavise od oblika i broja lopatica. Kod niskopritisnih ventilatora lopatice su obično unapred zakrivljene, tako da se vazduh kreće sporo, a samim tim i tiho. Ventilatori koji treba da savladaju veće padove pritisaka imaju unazad zakrivljene lopatice i mogu se priključiti na duže kanale ili sisteme za filtriranje.

 

IN-LINE CENTRIFUGALNI VENTILATORI (aksijalno-radijalni)

Ovi ventilatori imaju rotor sa unazad zakrivljenim lopaticama kao i centrifugalni ventilatori. I oni (kao i centrifugalni), imaju oblikovano kućište, ali kod njih vazduh struju paralelno sa osom ventilatora (kao kod aksijalnih ventilatora). U zavisnosti od tipa ventilatora oni mogu biti srednjepritisni ili visokopritisni. Ovi ventilatori su namenjeni za kanalsku ugradnju, a mogu se ugrađivati na početku, na kraju ili u sredini kanala.